Przesuwna klapa dachowa

Do użytku na wysokich budynkach i przy silnych wiatrach

Przesuwne wyłazy dachowe Surespan posiadająznaczną przewagę nad konwencjonalnymi klapami wyłazowymi. Przesuwne klapy wyłazowe są idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, w których występują silne wiatry bądź ograniczenia przestrzenne. Świetnie sprawdzają się też przy przejściach ze schodów na tarasy dachowe.

Przesuwne pokrywy Surespan są standardowo produkowane z pokrywą i ramą montażową z przekładkami termicznymi. Mogą być wyposażone w prowadnice nieruchome bądź wewnętrzne teleskopowe.

Pokrywa jest wypełniona niezawierającą CFC i HCFC izolacją o grubości 50mm ze współczynnikiem przenikania równym 0,43 W/m2K. Surespan dostarcza również rozwiązania na indywidualne zamówienie, np. przesuwna klapa zamontowana na nieotwieralnym oknie dachowym.

  Zamów Wycenę

  Zapraszamy do kontaktu w sprawie klap włazowych i wyłazowych w każdym kształcie i rozmiarze.
  Informacja: Wyłazy Surespan są wykorzystywane głównie w projektach komercyjnych. Firma nie oferuje usług montażowych.

  Wymagania produktu:

  Wpisz kod captcha

  Opis

  • Wyłaz wyposażona w przekładkę termiczną.
  • Współczynnik przenikania ciepła U 0,43 W/m2K.
  • Prowadnice nieruchome lub teleskopowe.
  • Wykonywane w dowolnym rozmiarze.
  • W pełni izolowane i energooszczędne.
  • Odporna na warunki pogodowe pokrywa.

  Prowadnice Nieruchome

  Fixed Rail Sliding Roof Hatch

  Prowadnice Teleskopowe

  Izolacja Termiczna

  Izolacja Uc(maks)
  2″ Izolacja standardowa 0,43 W/m²K
  2″ Izolacja premium 0,37 W/m²K
  2″ Izolacja najwyższej jakości 0,20 W/m²K

  Przesuwna Klapa Dachowa z Przekładką Termiczną

  Wykonane dla California State University. Ta pokrywa o długości ponad 130″ porusza się po prowadnicach przymocowanych do dachu. Jednostka przesuwna posiada sterowanąelektrycznie metalową pokrywę i przekładki termiczne.

  Przeszklona Klapa Wentylacyjna AOV

  Surespan dostarczyło szklanąelektryczną przesuwną klapę dymową o wymiarach 4610 (181″) x 1955 (77″) do użytku na Great Portland Street w Londynie. Poza swoim głównym celem jako klapa dostępowa służy również jako jednostka wentylacyjna. Co więcej, duża klapa pozwoliła na swobodny przepływ 7m² powietrza.

  3m x 1.2m Wyłaz na Prowadnicach Teleskopowych

  Wykonane dla Kataru dla Projektu Rozbudowy Hangaru Samochodowego. Ta elektryczna klapa przesuwna o wymiarach 3144 (123″) x 1235mm (48″) przesuwa się po prowadnicach przymocowanych do dachu. Jednostka wyposażona jest w metalową pokrywę sterowaną elektrycznie.

  Wyłaz na Prowadnicach Nieruchomych

  Wykonane dla Gartsherrie Engineering Ltd. w Szkocji. Ta pokrywa do zbiornika biopaliwa o wymiarach 3500 (137″) x 4000 (157″) jest wyposażona w nieruchome zewnętrzne prowadnice i sterowanie elektryczne. Dostarczono również dwie dodatkowe pokrywy przesuwne o wymiarach 2500 x 4000 oraz 1500 x 4000mm.

  Prowadnice Teleskopowe

  Klapy na prowadnicach teleskopowych idealnie nadająsię do użytku w małych przestrzeniach, do których dostęp wymagany jest tylko dla personelu bądź właścicieli. Są dostępne w rozmiarach do 750 x 2500.

  Niemniej jednak są one idealne do obsługi ręcznej. Pokrywa przesuwna otwiera się w płynny sposób umożliwiając łatwy i bezproblemowy dostęp.

  Prowadnice Nieruchome

  Prowadnice nieruchome zwykle wykorzystywane są dla pokryw w większych rozmiarach aż do 3000 x 3000. W niektórych przypadkach pokrywy w większych rozmiarach są dostępne na zamówienie.

  Nieruchome prowadnice pozwalają na uzyskanie maksymalnej powierzchni otworu, łatwo dostępnej przez personel i oprzyrządowanie. Prowadnica zewnętrzna jest przymocowana do dachu i zapewnia podparcie dla pokrywy.

  Sliding roof hatch - examples

  Przesuwne klapy dachowe mogąbyć dostarczone ze szklaną bądź metalową pokrywą. Wersja przeszklona przepuszcza światło słoneczne do użytku osób znajdujących się pod klapą i jest w zgodzie z najnowszymi trendami w architekturze.

  Przesuwne klapy dachowe są zaprojektowane tak, aby wytrzymać obciążenia od silnych wiatrów i opadów śniegu. W rezultacie sprawdzająsię w każdych warunkach pogodowych.

  Nowe klapy dachowe z przekładką termicznąotwierająsię poziomo na nieruchomych lub teleskopowych prowadnicach. Dodatkowo są one wyposażone w unikalny system „wypychający”klapę. W rezultacie klapa w pozycji zamkniętej jest bezpieczna i szczelna.

  Klapy na prowadnicach teleskopowych idealnie nadająsię do użytku w małych przestrzeniach. Zwłaszcza takich, do których dostęp wymagany jest tylko dla personelu naprawczego. Jednostki te sądostępne w rozmiarach do 30 x 98 cali. Mimo to sąone idealne do obsługi ręcznej. Pokrywa przesuwna otwiera się w płynny sposób maksymalizując powierzchnię otworu.

  Chociaż przesuwne włazy są wykorzystywane głównie do dostępu dla personelu, sprawdzająsię również jako forma wentylacji budynku i sterowania przepływem powietrza.

  W przypadku większych rozmiarów zalecamy użycie prowadnic nieruchowych. Prowadnice nieruchome pozwalają na uzyskanie maksymalnej powierzchni otworu, łatwo dostępnej przez personel i oprzyrządowanie. Prowadnica zewnętrzna jest przymocowana do dachu i zapewnia podparcie dla pokrywy.

   

  Uszczelki szczotkowe z przodu i z boku chroniąmechanizm przed działaniem znajdujących się na dachu zanieczyszczeń. Ponadto zewnętrzna prowadnica nieruchoma lepiej sprawdza sięw przypadku dużych klap przesuwnych. Pokrywa wyposażona w przekładkę termiczną jest wypełniona izolacją poliizocyjanurową, dając bardzo dobrą wartość współczynnika przenikania ciepła U równą 0,43 W/m2K.