Przesuwna klapa dachowa

Do użytku na wysokich budynkach i przy silnych wiatrach

Przesuwne okna dachowe Surespan posiadająznaczną przewagę nad konwencjonalnymi klapami wyłazowymi. Przesuwne klapy wyłazowe sąidealnym rozwiązaniem w sytuacjach, w których występują silne wiatry bądź ograniczenia przestrzenne. świetnie sprawdząsięteż przy przejściach ze schodów na tarasy dachowe.

Przesuwne pokrywy Surespan są standardowo produkowane z pokrywą i ramą montażowąz przekładkami termicznymi i mogąbyć wyposażone w prowadnice nieruchome bądźwewnętrzne teleskopowe.

Pokrywa jest wypełniona niezawierającą CFC i HCFC izolacją o grubości 2″ ze współczynnikiem przenikania równy 0,43 W/m2K. Surespan dostarcza również rozwiązania na indywidualne zamówienie, np. przesuwna klapa zamontowana na nieotwieralnym oknie dachowym.

Zamów Wycenę

Zapraszamy do kontaktu w sprawie klap włazowych i wyłazowych w każdym kształcie i rozmiarze.
Informacja: Wyłazy Surespan są wykorzystywane głównie w projektach komercyjnych. Firma nie oferuje usług montażowych.

Wymagania produktu:

Dodaj plik

Prosimy o przesłanie rysunku CAD lub dokumentacji produktu, jeśli takowe dokumenty istnieją.

Wpisz kod captcha

Opis

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Opis”]
  • Wyłaz wyposażona w przekładkę termiczną.
  • Współczynnik przenikania ciepła U 0,43 W/m2K.
  • Prowadnice nieruchome lub teleskopowe.
  • Wykonywane w dowolnym rozmiarze.
  • W pełni izolowane i energooszczędne.
  • Odporna na warunki pogodowe pokrywa.
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Prowadnice Nieruchome”]
Fixed Rail Sliding Roof Hatch
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Prowadnice Teleskopowe”]
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Izolacja Termiczna”]
IzolacjaUc(maks)
2″ Izolacja standardowa0,43 W/m²K
2″ Izolacja premium0,37 W/m²K
2″ Izolacja najwyższej jakości0,20 W/m²K
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Przesuwna Klapa Dachowa z Przekładką Termiczną”]

Wykonane dla California State University. Ta pokrywa o długości ponad 130″ porusza się po prowadnicach przymocowanych do dachu. Jednostka przesuwna posiada sterowanąelektrycznie metalową pokrywę i przekładki termiczne.

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Przeszklona Klapa Wentylacyjna AOV”]

Surespan dostarczyło szklanąelektryczną przesuwną klapę dymową o wymiarach 4610 (181″) x 1955 (77″) do użytku na Great Portland Street w Londynie. Poza swoim głównym celem jako klapa dostępowa służy również jako jednostka wentylacyjna. Co więcej, duża klapa pozwoliła na swobodny przepływ 7m² powietrza.

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”3m x 1.2m Wyłaz na Prowadnicach Teleskopowych”]

Wykonane dla Kataru dla Projektu Rozbudowy Hangaru Samochodowego. Ta elektryczna klapa przesuwna o wymiarach 3144 (123″) x 1235mm (48″) przesuwa się po prowadnicach przymocowanych do dachu. Jednostka wyposażona jest w metalową pokrywę sterowaną elektrycznie.

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Wyłaz na Prowadnicach Nieruchomych”]

Wykonane dla Gartsherrie Engineering Ltd. w Szkocji. Ta pokrywa do zbiornika biopaliwa o wymiarach 3500 (137″) x 4000 (157″) jest wyposażona w nieruchome zewnętrzne prowadnice i sterowanie elektryczne. Dostarczono również dwie dodatkowe pokrywy przesuwne o wymiarach 2500 x 4000 oraz 1500 x 4000mm.

[invicta_heading primary_line=”Do Pobrania”]
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Modele BIM”]
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Rysunki CAD”]
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=” Karty Specyfikacji”]
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Prowadnice Teleskopowe”]

Klapy na prowadnicach teleskopowych idealnie nadająsię do użytku w małych przestrzeniach, do których dostęp wymagany jest tylko dla personelu bądź właścicieli. Są dostępne w rozmiarach do 750 x 2500.

Niemniej jednak są one idealne do obsługi ręcznej. Pokrywa przesuwna otwiera się w płynny sposób umożliwiając łatwy i bezproblemowy dostęp.

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Prowadnice Nieruchome”]

Prowadnice nieruchome zwykle wykorzystywane są dla pokryw w większych rozmiarach aż do 3000 x 3000. W niektórych przypadkach pokrywy w większych rozmiarach są dostępne na zamówienie.

Nieruchome prowadnice pozwalają na uzyskanie maksymalnej powierzchni otworu, łatwo dostępnej przez personel i oprzyrządowanie. Prowadnica zewnętrzna jest przymocowana do dachu i zapewnia podparcie dla pokrywy.

Sliding roof hatch - examples
[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Klapy Przeszklone”]

Przesuwne klapy dachowe mogąbyć dostarczone ze szklaną bądź metalową pokrywą. Wersja przeszklona przepuszcza światło słoneczne do użytku osób znajdujących się pod klapą i jest w zgodzie z najnowszymi trendami w architekturze.

[invicta_heading primary_line_html_elem=”h4″ alignment=”left” size=”small” primary_line=”Przekładki Termiczne”]

Wszystkie produkowane przez nas klapy dachowe wyposażone są w przekładki termiczne. Zapewniają one bardzo dobre właściwości w zakresie konserwacji energii i zapobiegająpowstawania szronu i kondensacji pary.

Dodatkowo pozwala to na zmniejszenie przewodnictwa cieplnego, a w związku z tym utraty ciepła.

Ta sama technologia wykorzystywana jest przy produkcji klap dachowych Surespan.

Sliding hatch with telescopic runners

Przesuwne klapy dachowe są zaprojektowane tak, aby wytrzymać obciążenia od silnych wiatrów i opadów śniegu. W rezultacie sprawdzająsię w każdych warunkach pogodowych.

Nowe klapy dachowe z przekładką termicznąotwierająsię poziomo na nieruchomych lub teleskopowych prowadnicach. Dodatkowo są one wyposażone w unikalny system „wypychający”klapę. W rezultacie klapa w pozycji zamkniętej jest bezpieczna i szczelna.

Klapy na prowadnicach teleskopowych idealnie nadająsię do użytku w małych przestrzeniach. Zwłaszcza takich, do których dostęp wymagany jest tylko dla personelu naprawczego. Jednostki te sądostępne w rozmiarach do 30 x 98 cali. Mimo to sąone idealne do obsługi ręcznej. Pokrywa przesuwna otwiera się w płynny sposób maksymalizując powierzchnię otworu.

Chociaż przesuwne włazy są wykorzystywane głównie do dostępu dla personelu, sprawdzająsię również jako forma wentylacji budynku i sterowania przepływem powietrza.

W przypadku większych rozmiarów zalecamy użycie prowadnic nieruchowych. Prowadnice nieruchome pozwalają na uzyskanie maksymalnej powierzchni otworu, łatwo dostępnej przez personel i oprzyrządowanie. Prowadnica zewnętrzna jest przymocowana do dachu i zapewnia podparcie dla pokrywy.

 

Uszczelki szczotkowe z przodu i z boku chroniąmechanizm przed działaniem znajdujących się na dachu zanieczyszczeń. Ponadto zewnętrzna prowadnica nieruchoma lepiej sprawdza sięw przypadku dużych klap przesuwnych. Pokrywa wyposażona w przekładkę termiczną jest wypełniona izolacją poliizocyjanurową, dając bardzo dobrą wartość współczynnika przenikania ciepła U równą 0,43 W/m2K.